Zutec är glada att offentliggöra att vi har slutit en avsiktsförklaring med iPoint Limited gällande leverans av en datastyrningsplattform integrerad...
Zutec är glada att meddela att vi har ingått ett samarbetsavtal med Danalto Limited, en ledande aktör inom IoT. Genom detta partnerskap kommer Zutec...
Zutec är glada över att annonsera att vi har slutit ett treårigt återförsäljaravtal för den italienska marknaden med R2M Solutions (”R2M”). R2M är...
1