The extra general meeting in Zutec Holding AB (publ) was held on Friday 11 June 2021. Due to the extraordinary situation because of the COVID-19...
Extra bolagsstämman i Zutec Holding AB, 559136-0317 (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder...
Stockholm 11 June 2021 - Zutec Holding AB (publ) (“Zutec") today announced that it will change name from Zutec Holding AB to BuildData Group AB...
8.15 AM CEST / 26-May-2021 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC) The shareholders of Zutec Holding AB (publ), reg.no 559136-0317 (the "Company") are hereby...
08.15 CEST / 2021-05-26 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC) Aktieägarna i Zutec Holding AB (publ), org.nr 559136-0317 (”Bolaget”) kallas härmed till...
11.58 PM CEST / 25-May-2021 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC) Correction: The correct attachment has been added to this press release.  No other change...
23.52 CEST / 2021-05-25 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC) Korrigering för att bifoga rätt pressmeddelande. EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT,...